သမိုင်းအကျဉ်း

ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသမိုင်းအကျဉ်း

     နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဌ နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသား လူငယ်များကို အခြေခံပညာနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ ပိုမိုသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးပြီး မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်မည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ် အသိပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်များကို ပြုစုပျိုးထောင် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ အမျိုးသမီး ငယ်များအား အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်အတွက် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနတွင် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင်ရေး ဦးစီးဌာနအား ၃ဝ-၆-၉၉ ရက်နေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

     နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် နယ်စပ်ဒေသရှိ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များကို အခြေခံပညာနှင့် အဆင့်မြင့်ပညာရပ်များ သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးပြီး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် မိမိဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ် အသိပညာရှင်၊ အတတ် ပညာရှင်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်နှင့် နယ်စပ်ဒေသရှိ အမျိုးသမီးငယ်များအား အိမ်တွင်းမှုသက်မွေး လုပ်ငန်းပညာရပ်များ တတ်မြောက်စေရန်အတွက် သင်ကြားလေ့ကျင့် ပေးလျက်ရှိပါသည်။

There is currently no content classified with this term.