ဗဟို​လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း

တည်နေရာ၊ အကျယ်အ၀န်း

     ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းအား စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနမှ   ၃၀.၄.၁၉၉၉ ရက်နေ့တွင် ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပြီး ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၅၁)ရပ်ကွက်၊ မြ၀တီမင်းကြီး လမ်းမ ပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။

ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

နယ်စပ်ရေးရာ၀န်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဗဟိုလေ့ကျင့်ရေး ကျောင်း ကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ပါသည်-
(က)  နယ်စပ်ရေးရာ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား ၀န်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်စေရန်။

ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသည့် သင်တန်းများ

၀န်ကြီးဌာနအတွင်းရှိ ဦးစီးဌာန(၂)ခုမှ၀န်ထမ်းများအား ၀န်ကြီးဌာန၏ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ၀န်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန် အောက်ဖော်ပြပါ သင်တန်းများအား တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပါသည်-