အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ ပုံဆွဲ-၄၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅၊ ရုံးအကူ ရာထူးများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း