နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃နှင့် အငယ်တန်းနှင့်လစာနှုန်းတူ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း