လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှု အာမခံကြေး Performance Guarantee 5% ထုတ်ယူရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း ကြေငြာခြင်း

တင်ဒါဖိုင်

တင်ဒါဖိုင်